Memabilitet

Egenskapen att vara memabel, enkel att göra memer av. 

Memabilitet lockar andra att skapa eget innehåll. Till skillnad från viralitet, spridningen av innehåll. De bästa memerna har både hög memabilitet (lockar andra att skapa egna memer) och hög viralitet (memerna sprids över hela internet).

Exempel: Bernie Sanders har hög memabilitet, han är memabel, enkel att göra memer av

Exempel: Memabilitet kan vara viktigare än viralitet för den som vill bli en internetstjärna

Exempel: Leonardo DiCaprio har blivit memifierad fler gånger än någon annan nu levande människa