Välkommen hit!

Jonathan Lundberg är journalist och författare. Han debuterade 2019 med reportageboken Sverigevänner, där han undersökte hur Sverigedemokraterna använt internet och sociala medier i sin kamp mot etablissemanget. 

Hösten 2021 är han aktuell med sin andra bok Från världskrig till nätkrig, som handlar om hur extremister och konspirationsteoretiker fått fäste på internet - och farorna som uppstår när teknikjättarna pressas att tysta dem.

Idag föreläser Lundberg om ämnen kopplade till sina böcker. Han leder kurser i faktagranskning hos Medieinstitutet Fojo och är styrelseledamot i Författarförbundets sakprosasektion Minerva.

Han gjorde verkligen jobbet och försökte förstå. Jag kom inte så bra ut i den boken, DN kom inte så bra ut, men han försökte verkligen fatta vad som hade hänt. Det imponerar på mig, den typen av journalistik.

Caspar Opitz, medieombudsman och f.d. DN:s redaktionschef om Sverigevänner

Den kunskap om internetkriget som 'Sverigevänner' ger borde vara obligatorisk i dag, i synnerhet bland journalister som ska bevaka, granska och skildra det svenska samhället.

Medieinstitutet Fojo

Sverigevänner lyfter fram internets betydelse bättre än något annat jag läst i ämnet ... oklanderlig, undersökande journalistik.

Expressen

Jonathan Lundberg är en av landets mest intressanta röster.

Patrik Lundberg, författare och journalist

Viktigaste läsningen sedan... sedan... Äh. Viktigaste läsningen, helt enkelt. Läs, eller stanna kvar i mörkret.

Författaren Jonas Jonasson om Sverigevänner

Lundberg lyckas med det ovanliga - att skildra ett kontroversiellt ämne sakligt och utan egna pekpinnar. Båda sidor av debatten kring Sverigedemokraterna redogörs för med omsorg och noggrannhet.

Recension från Bokus

Skriv gärna!